Inspectie en onderhoud

Onze keurmeesters zijn gecertificeerd in het inspecteren van werkplaatskranen. Wij inspecteren en beproeven jaarlijks de kranen voor u.

De nieuwe hijsgereedschappen worden standaard geleverd met een certificaat en een EG-verklaring. Komen hijsgereedschappen terug voor keuring of inspectie dan word er na beproeving een certificaat van herkeuring afgegeven.

Heeft u naast uw werkplaatskraan(en) ook andere hijsmiddelen die gekeurd of geïnspecteerd moeten worden dan kunnen wij dat natuurlijk ook voor u regelen.

Onze keurmeesters keuren alle kranen via de wettelijke keuringscriteria.
De aanpak van keuringen kan worden samengevat in de volgende kernactiviteiten:

  • Een opname op locatie van de te keuren hijsmiddelen en kranen;
  • Het inplannen van de werkzaamheden aan uw hijsmiddelen of kranen zodat U de hijsmiddelen of kranen zo kort als mogelijk hoeft te missen;
  • Een onafhankelijk, gedegen onderzoek van uw hijsmiddelen en kranen door onze gekwalificeerde monteurs;
  • Het merken van goedgekeurde items door middel van keuringsstickers en/of het aanbrengen van een jaarkleur;
  • Het opstellen van een overzichtslijst van uw gekeurde hijsmiddelen. Voor kranen worden de keuringsformulieren ingevuld en waar nodig het kraanboek bijgewerkt;
  • Deskundig advies voor de uit te voeren en benodigde reparaties aan uw hijsmiddelen en/of kranen;
  • Een helder voorstel voor de eventueel te vervangen onderdelen en hijsmiddelen;
  • Praktische adviezen over het gebruik van uw hijsmiddelen en/of kranen;
  • Na uw goedkeuring de uitvoer van de reparatie aan hijsmiddelen en/of kranen;
  • Oplevering en afronding keuringswerkzaamheden;